top

Forskningsnetværk i palliation

Forskningsnetværket er et tværfagligt, åbent netværk for alle interesserede forskere. Der stræbes efter at holde Forskerdag i Palliation en gang om året. Netværket er et forum, hvor man kan udveksle forskningsfaglige ideer og erfaringer samt inspirere og vejlede hinanden og kommende forskere inden for det palliative område. Desuden er den mere langsigtede plan at opstarte større multicentre- og nationale projekter og i det hele taget at sætte mere fokus på forskning i palliation i Danmark.

Tovholder for netværkets medlemmer: Henrik Larsen (henrik.larsen@regionh.dk)


Medlemmer af netværket (opdateret 3/7/2020)

Artikelservice: Der udsendes ny-publicerede artikler, som medlemmer af forskningsnetværket selv sender ind i pfd-format.
Se oversigt over alle udsendte artikler siden 2007 (opdateret 3/7/2020)


Aktiviteter:

2017
Forskerdag i Palliation 2017

Program

OPLÆG
Mogens Grønvold: The Danish Palliative Care Trial (DanPaCT), a randomised trial of early palliative care in cancer. Results of the primary analysis

Marianne Hjorth Skorstengaard: ACP - A way of improve end-of-life care?

Lise Nottelmann: Individuelt tilpasset palliativ rehabilitering til mennesker, der lever med kræft

Marc Sampedro Pilegaard: Effekt af interventionsprogrammet "Bedre hverdag med kræft” til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Kirstine Skov Benthien: DOMUS

2016
Oktober 2016 Forskerdag i Palliation i Aarhus

Program
Referat
Mette Raunkiær - Lukashuset - Familiers erfaringer
Camilla Lykke - Palliativ indsats til børn og unge
Kirsten Halskov - Demens og palliation
 

2015
November 2015 Forskningsdag i Palliation på Aalborg Universitet

Referat Vibeke Graven

2014
5. November 2014 Forskerdag i Palliation i København

 
2013
31. oktober 2013 Forskerdag i Palliation i København
Marianne Hjorth Skorstengaard og Pernille Andreassen - Advanced Care Planning
Forskningsnetværket deltog i EAPC's Budapest Commitments, se link her

2012
30. oktober 2012 Forskerdag på Aarhus Universitet

Program
2011
8. november 2011 Forskerdag i København

 
2010
10. november 2010 Forskerdag på Nyborg Sygehus

 
2009
4. november 2009 Forskerdag på Bispebjerg Hospital

2008
27. oktober 2008 Forskerdag på Aarhus Universitet

Emne: Research Network nationalt og internationalt - Fordele og udfordringer
Oplægsholder: Stein Kaasa, professor ved University Hospital of Trondheim,
Palliative Medicine Unit og Formand for EAPC Research Network.

 
2007
5. oktober 2007 Forskerdag på Bispebjerg Hospital

Abstracts:
2006
Den 6. oktober 2006 holdt DSPaM en Forskerdag i Palliation på Aarhus Universitet. Det var et meget vellykket arrangement med 25 deltagere.
Program
Det blev besluttet at oprette et Forskningsnetværk i Palliation.