top
 

VIDENS- OG LÆRINGSFORUM

LÆRINGS- OG KVALITETSTEAM FOR SPECIALISERET PALLIATIV BEHANDLING

3. læringsseminar veloverstået

15. marts mødtes de lokale teams atter til et LKT-læringsseminar, hvor implementering af pakkerne var på dagsordenen.   

Præsentationer, posters med mere vil løbende blive uploaded her:

Posters, Oplæg & Inspiration!

Del erfaringer

Bliv inspireret, få hjælp, indvi andre teams i gode og dårlige erfaringer. 

Hjertet af Videns- og læringsforum er de lokale teams bidrag, som andre kan nyde godt af.  

Del erfaringer her som redaktør (login)


Andet
  

Læs mere


Kontakt Ekspertgruppen:

Region

Navn og Titel

Kontakt

Hovedstaden

Henrik Larsen, Overlæge Finsencentret, Onkologisk KlinikPalliativt Afsnit 4111Rigshospitalet

henrik.larsen@regionh.dk 

Region Sjælland

Troels Busk Hoff, Chefkonsulent og tovholder.

tbuh@regionsjaelland.dk

Dansk Palliativ Database

Mogens Grønvold, Palliativ medicinsk afd., Bispebjerg Hospital. Formand for Dansk Palliativ Database

mold@sund.ku.dk


Regionale tovholdere for Lærings- og Kvalitetsteams:

Region

Navn og Titel

Kontakt

Hovedstaden

Ann Lyngberg, overlæge, ph.d

Ann.lyngberg@regionh.dk

Sjælland

Troels Busk Hoff. Chefkonsulent

tbuh@regionsjaelland.dk

Syddanmark

Maria Frank, specialkonsulent

tbuh@regionsjaelland.dk

Midtjylland

Anne Gammelgaard, chefkonsulent

anne.gammelgaard@stab.rm.dk

Nordjylland

Monica Terkelsen, kvalitetskonsulent

mote@rn.dk