top
/ DMCG-PAL 

Bestyrelsesmedlemmer

Navn

Repræsentant for

Mailadresse

Anders Bonde Jensen

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

andjense@rm.dk

Birgit Longmose Jacobsen

Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

birgit.longmose@gmail.com

Birgit Villadsen

Formand for arbejdet med kliniske retningslinier

Birgit.Villadsen@regionh.dk

Bodil Abild Jespersen

Dansk Selskab for palliativ Medicin

bodijesp@rm.dk

Helle Hvarness

Dansk Urologisk Selskab

hhva@dadlnet.dk

Henrik Larsen

Dansk Selskab for Intern Medicin

hlarsen@dadlnet.dk

henrik.larsen@rh.regionh.dk

Helle TimmREHPA, Videncenter for Rehabilitering og PalliationHelle.Ussing.Timm@rsyd.dk

Lene Jørgensen

Fagligt Selskab for palliationssygeplejersker

Lene.Joergensen2@rsyd.dk

Lene Tschemerinsky 

Dansk Kirurgisk Selskab

lenk@regionsjaelland.dk

l.t.kirkeby@dadlnet.dk

Marie Mejdahl

Dansk Socialrådgiverforening

marie.mejdahl@regionh.dk

Mai-Britt Guldin

Dansk Psykologforening

m.guldin@ph.au.dk

Lisa Nørgaard Lauritsen

Fagligt Selskab for palliationssygeplejerskerlilait@rm.dk

Marlène Elisabeth Spielmann

Kræftens Bekæmpelse

marspi@cancer.dk

Mogens Grønvold

Formand for Dansk Palliativ Database

mold@sund.ku.dk

Ole Raakjær

Birgitte Bjørn Stimpel

Præsteforeningen

or@km.dk

bbst@km.dk

Roar Maagaard

Dansk Selskab for Almen Medicin

roarmaagaard@dadlnet.dk

Olav Nørgaard

Hospice Forum Danmark

 on@hospice.dk


Sarah Lauritzen

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapisarah.antonie.haubro.lauritzen@regionh.dk
Annette MajlundMusikterapeut

annette.majlund@hospice.rsyd.dk