top
Dansk Palliativ Database / Bestyrelse 

Bestyrelsesmedlemmer

NAVN

E-mail

Titel 

Repræsenterer

Region Hovedstaden

Mogens Grønvold

Overlæge, professor, dr.med.

Formand

Helle Tingrupp

Hospicechef

Hospice i Region Hovedstaden

Jette Pærregaard

Overlæge

Palliative teams i Region Hovedstaden

Maiken Bang Hansen

Forsker, cand.scient.san.publ.

Epedimiolog i databasen

Steen Peter Nielsen 

Psykolog

Psykolog repræsentant

Region Sjælland

Birgitte Bülow

Hospicechef

Hospice i Region Sjælland

Region Syddanmark

Lise Mondrup

Overlæge

Palliative teams i Region Syddanmark

Lone Jensen

Hospicechef

Hospice i Region Syddanmark

Region Midtjylland

Kirsten Ørom Larsen

Hospicechef

Hospice i Region Midtjylland

Mette Asbjørn Neergaard

Overlæge, professor, ph.d.

Palliative teams i Region Midtjylland

Louise Madsen 

Fysioterapeut

fysioterapeutrepræsentant

Linnea Damslund

Kvalitetskonsulent

RKKP kontaktperson i databasen

Region Nordjylland

Bettina Rønnest

Hospicechef

Hospice i Region Nordjylland

Nikolaj Aarøe Jensen

Overlæge

Palliative teams i Region Nordjylland

Pårørenderepræsentant

Per Hansen 

Jurist, pårørende til afdød kone, der var tilknyttet en palliativ enhed

Patienter i palliativ indsats og deres pårørende