top
Artikler / Delirium-pakken 

Overskuelighed

Blot en lille skrivelse om, hvordan vi har valgt at gøre delirium-pakken mere overskuelig.

Vi skal til at opstarte med delirium-pakken og har valgt, at tilføje en henvisning til vores interne retningslinje omkring delirium, der er udarbejdet på baggrund af DMCG-PAL-'s 179 siders gode, men lange retningslinje. Vores er på 10 sider og er derfor mere overskuelig for personalet, når vi lige skal ind og tjekke om vi nu også følger indholdet i pakken.

Vi gør det samme med smerter, dyspnø og obstipation. Måske dette kan inspirere.. Mon I andre også har interne "pixiudgaver" af de kliniske retningslinjer liggende?


Enhed: Arresødal Hospice
Navn: Sabina Ferrigno Christensen
E-mail: sac@arresoedal-hospice.dk