top
Artikler / Andet 

Lokal dataregistrering og -analyse

Excel ark til lokal dataregistreing og -analyse

Som nævnt på vores regionale netværksmøde d. 9/6 har vi her på Hospice Søndergård lagt noget arbejde i en Excel fil til lokal dataregistrering og –analyse.

Dette er for at følge opfordringen om at analysere egen proces løbende med helt friske data.

På overfladen ser vores skema noget mere kompliceret ud end de SPC diagrammer der er udsendt fra Troels. Dog oplever vi at kompleksiteten ikke giver mere arbejde, men til gengæld tillader os at lave mere differencerede analyser – hvis vi skulle få behov for det.

Jeg har vedhæftet nogle PDF filer der viser hvordan det ser ud:

Dataregistrering er det første ark i Excel filen, hvor vores patienter bliver oprettet med nummer, team (inde-hospice eller udkørende) og dato for første kontakt. Herefter markeres med 1-taller når der er udført hhv CAM, EORTC1 og EORTC2. Der skal kun sættes én markering per screening, men kategorierne gør at vi også får tal for forskellige udfald. Aktuelt mangler registreringen af CAM inden 2. EORTC – hvilket vi ikke har fået implementeret hos os endnu.

Aggregerede data samler data fra første ark på ugebasis, og regner andele for hver kategori. Aktuelt skal dette ark manuelt opdateres hvis man ønsker flere uger. Med tiden vil vi lave analyse per måned her da vores patientgruppe ikke synes stor nok til at opsamle på ugebasis.

Seriediagrammer er et ark hvor vi udvælger de data vi gerne vil se repræsenteret i diagram. I fremtiden vil vi måske arbejde på at gøre dette mere automatisk.

Hvis nogen har spørgsmål, kommentarer, gode råd eller tænker de kunne bruge vores skabelon i eget team er I mere end velkomne til at kontakte mig.

Enhed: Hospice Søndergård
Navn: Amalie Baert
E-mail: amba@ok-fonden.dk