top
Dansk Palliativ Database / Om Dansk Palliativ database 

Dansk Palliativ Database (DPD)

Dansk Palliativ Database (DPD) omfatter alle patienter, der henvises til specialiserede, palliative funktioner (hospice og palliative teams/enheder/afdelinger). Patientdata indtastes i et web-system. DPD omfatter alle patienter, der er henvist siden 1.januar 2010.

Historik og udvikling af DPD 
Bestyrelsen for DPD blev nedsat i 2007 efter en bevilling på 1 million kr. fra Sundhedsministeriet, og den arbejdede frem til december 2008 på at fastlægge indholdet og afgrænsningen af DPD. Et oplæg blev sendt i høring blandt alle specialiserede, palliative funktioner i Danmark og i Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed. Efter høringen blev der foretaget mindre ændringer. 

Beskrivelsen af DPD efter høring kan ses her

DPD blev i oktober 2009 godkendt af Sundhedsstyrelsen som landsdækkende, klinisk kvalitetsdatabase. Fra og med 2010 har DPD modtaget driftsstøtte fra Danske Regioner.Indholdet i DPD blev i 2016 udvidet med et opfølgende patientskema (EORTC QLQ-C15-PAL), der besvares 1-4 uger efter første kontakt.

Fra 2017 indgår DPD i Lærings- og KvalitetsTeam (LKT) Palliation.

Formål og baggrund for DPD
DPD har til formål at danne grundlag for kvalitetsudvikling af den specialiserede, palliative indsats i Danmark. Specifikt er det med udgangspunkt i det enkelte patientforløb DPD’s formål løbende at overvåge, evaluere og udvikle den kliniske kvalitet af den specialiserede palliative indsats i Danmark. 

Indhold i DPD
Indholdet i DPD er beskrevet i en engelsksproget artikel her

Rapportering
Resultaterne fra DPD beskrives i en Årsrapport, som kan ses her