top
Dansk Palliativ Database / Aktiviteter 

Forskningsprojekter

Dansk Palliativ Databases bestyrelse og Datatilsynet har godkendt, at data fra Dansk Palliativ Database anvendes til følgende forskningsprojekter:

  • "Symptomer og problemer blandt kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats" (ph.d. projekt, Maiken Bang Hansen, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital) (2014)
  • "Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats" (ph.d. projekt, Mathilde Adsersen, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital) (2014)
  • "Udvikling og landsdækkende anvendelse at et nyt, standardiseret og valideret spørgeskema til efterladte pårørendes vurdering af det palliative forløb" (forskningsprojekt, Lone Ross Nylandssted, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital) (2014)
  • "The Danish Palliative Care Trial (DanPaCT)" (forskningsprojekt, Anna Thit Johnsen, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital) (2014)
  • "Udbrændthed blandt praktiserende læger og deres palliative indsats overfor deres kræftpatienter" og "Praktiserende lægers frekvens af hjemmebesøg og deres kræftpatienters mulighed for at være hjemme den sidste tid" (ph.d. projekt, Anna Kirstine Winthereik, forskningsenheden for almen praksis, Århus) (2014)
  • "Restlevetid blandt patienter med terminaltilskud" (specialeprojekt, Cathrine Bell, Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus, Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital) (2014)
  • "Medical Treatment of Patients with Advanced Cancer in hospices and hospital-based palliative care units" (Kirstine Skov Benthien, ph.d. –studerende, Onkologisk Afd., Rigshospitalet) (2015)