top
Dansk Palliativ Database / Aktiviteter 

Forskningsprojekter

Dansk Palliativ Databases bestyrelse og Datatilsynet har godkendt, at data fra Dansk Palliativ Database anvendes til følgende forskningsprojekter:

 • "Symptomer blandt patienter med fremskreden kræft i specialiseret palliativ indsats i Danmark og Chile" (ph.d. projekt, Leslye Alejandra Rojas Concha, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital). Ph.d. afhandlingen med titlen 'Symptomatology of advanced cancer patients admitted to palliative care in Denmark and Chile' er forsvaret i oktober 2020 og kan ses her
 • "Symptomer og problemer blandt kræftpatienter i specialiseret palliativ indsats" (ph.d. projekt, Maiken Bang Hansen, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital). Ph.d. afhandlingen med titlen 'Symptoms and problems reported by cancer patients admitted to specialized palliative care' er forsvaret i september 2019 og kan ses her
 • "Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats" (ph.d. projekt, Mathilde Adsersen, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital). Ph.d.-afhandlingen med titlen 'Which cancer patients are admitted to specialised palliative care?' er forsvaret i marts 2018 og kan ses her.
 • "Udvikling og landsdækkende anvendelse at et nyt, standardiseret og valideret spørgeskema til efterladte pårørendes vurdering af det palliative forløb" (forskningsprojekt, Lone Ross Nylandssted, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital) (2014)
 • "The Danish Palliative Care Trial (DanPaCT)" (forskningsprojekt, Anna Thit Johnsen, palliativ medicinsk afdeling P, Bispebjerg Hospital) (2014)
 • "Udbrændthed blandt praktiserende læger og deres palliative indsats overfor deres kræftpatienter" og "Praktiserende lægers frekvens af hjemmebesøg og deres kræftpatienters mulighed for at være hjemme den sidste tid" (ph.d. projekt, Anna Kirstine Winthereik, forskningsenheden for almen praksis, Århus) (2014)
 • "Restlevetid blandt patienter med terminaltilskud" (specialeprojekt, Cathrine Bell, Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus, Onkologisk afd., Aarhus Universitetshospital) (2014)
 • "Medical Treatment of Patients with Advanced Cancer in hospices and hospital-based palliative care units" (Kirstine Skov Benthien, ph.d. –studerende, Onkologisk Afd., Rigshospitalet) (2015)
 • “The DOMUS study: Accelerated transition from oncological treatment to specialized palliative care at home for patients with cancer: A randomized clinical trial” (Mie Nordly, ph.d. –studerende, Onkologisk Afd., Rigshospitalet), (2015)
 • ”Afprøvning af en pårørende-ledet intervention til støtte af pårørende til patienter i speicaliseret palliativ indsats i hjemmet: En 'stepped wedge (cluster) randomized controlled trial’” (Line Lund, Palliativ medicinsk afdeling, forskningsenheden, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) (2019)
 • ”Kvalitetsindikatorer LKT-Palliation” (Mathilde Adsersen, Maiken Bang Hansen, Mogens Grønvold, Palliativ medicinsk afdeling, forskningsenheden, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) (2019)
 • ”Palliativ indsats og symptomatologi blandt ældre patienter med pancreascancer (1)” (Mathilde Adsersen og Mogens Grønvold fra Bispebjerg Hospital, Inna Chen, Mette Nissen og Kristoffer Bastrup-Madsen Marså fra Herlev Hospital, Louise fra Ålborg Universitetshospital) (2020).
 • ”Time-trend in duration of hospital outpatient treatment for palliative patients” (Georg Bollig og Donna Lykke Wolff fra Sygehus Sønderjylland) (2020)