top

TryghedskassenTryghedskassen er en medicinkasse til behandling af uafvendeligt døende borgere, som opholder sig i eget hjem de sidste levedøgn.

Der blev i 2013 solgt 4000 Tryghedskasser i Danmark. Der produceres Tryghedskasser på henholdsvis Glostrup og Skanderborg apoteker.

I 2013 overtog DMCG-PAL ansvaret for tryghedskassen. En arbejdsgruppe, som tager initiativ til at starte en udviklingsproces, er ved at blive sammensat. Et kommissorium for gruppens arbejde og samarbejde med de øvrige grupper i DMCG-PAL er under udarbejdelse.

Set i lyset af den seneste tids debat om og reaktioner på Liverpool Care Pathway for the Dying Patient i England er der brug for at se på hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne administrere kassens indhold.
En af hovedopgaverne i DMCG-PAL er udvikling af kliniske retningslinjer. Over de kommende år skulle dette gerne munde ud i en samlet retningslinje for de sidste levedøgn.

Der er i tidens løb indkommet mange gode forslag til ændringer af tryghedskassens indhold. Du er velkommen til at sende kommentarer og ideer til udvikling, som vi vil tage med i vores overvejelser i den fortsatte udvikling af tryghedskassen.

Siden vil løbende blive opdateret.

Kontakt person:

Tove Vejlgaard og Jacob Thellesen har overdraget ansvaret for Tryghedskassen til DMCG-PAL d. 10. december 2013. Her ses billederne, hvor Tove Vejlgaard overdrager Tryghedskassen til Henrik Larsen (formand for DMCG-PAL).

Læs mere om Tryghedskassen her