top

Medlemmer af koordinationsgruppen for forskning

Navn Stilling Arbejdsplads mail 
Anders Bonde Overlæge, DMCG-PAL's bestyrelse Onkologisk afdeling, Århus kommune hospital andjense@rm.dk
Birte Markfoged   hospice Limfjord bma@hospicelimfjord.dk 
Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland     dorit.simonsen@hospicedjursland.dk 
Dorte Gilså Hansen Lektor, Centerleder, læge ph.d. Syddansk Universitet, Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis DGilsaa@health.sdu.dk 
Hanne bess Boelsbjerg ph.d. studerende Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet hboelsbjerg@health.sdu.dk
Heidi Frølund Pedersen psykolog, ph.d. studerende  Århus Universitet hefpe@psy.au.dk
Henrik Larsen Overlæge Palliativt team, Rigshospitalet  henrik.larsen@regionh.dk 
Kirsten Halskov Madsen Lektor, sygeplejerske, cand.cur.
VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
kirm@viauc.dk
Lisa Nørgaard Lauritsen Sygeplejerske eller læge Sygehus Himmerland lnl@rn.dk
Lisbeth Sølver Klinisk oversygepl. ph.d.stud. Kirurgisk afd. K lisbeth.soelver@regionh.dk 
Mai-Britt Guldin Psykolog   M.GULDIN@ALM.AU.DK
Merete Paludan Overlæge Det palliativt team, Ålborg Universitetshospital mepa@rn.dk
Mette Asbjørn Neergaard Overlæge, PhD Det Palliative Team, Århus Universitetshospital man@alm.au.dk 
Mogens Grønvold Professor, overlæge, dr. Med. Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet mold@sund.ku.dk 
Per Sjøgren Professor ønsker at deltage i den stiftende GA for KFF og i øvrigt være medlem p.sjogren@mail.dk