top
Kliniske retningslinier / Dokumenter 

Litteratursøgte områder

Resultatet af en systematisk litteratursøgning kan være, at der ikke er udført tilstrækkelig forskning på området til at danne grundlag for en klinisk retningslinje. Her publiceres i stedet den viden, som er afdækket ved en systematisk søgning på et område. Disse litteratursøgte områder dokumenterer at der er behov for videre forskning på disse områder.
I DMCG-PAL er der udarbejdet nedenstående litteratursøgte områder, som også kan findes på Center for Kliniske Retningslinjers hjemmeside: