top
Kliniske retningslinier / Godkendte Kliniske Retningslinjer 

Godkendte retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har godkendt følgende kliniske retningslinjer, som kan ses på deres hjemmeside og herunder:
Cancer-Relateret Fatigue: 
 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)" kan ses her.
 • "Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase" kan ses her
 • "Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase" kan ses her
Depression:
 • "Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats" kan ses her
 • "Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år"  kan ses her
   
Obstipation:
 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase kan ses her
   
Dyspnø:
 • "Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase" (2019). Kan ses her: hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8, bilag 9, bilag 10
 • "Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase" Kan ses her.
Delirium:
 •  "Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice" kan ses her
 • "Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥ 65 år" kan ses her
 • "Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase" kan ses her
 • "Farmakologisk behandling af patienter med delirium" kan ses her
Dødsrallen:
 • "Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år" kan ses her
   
Pårørende:
 • "Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb" kan ses her
 • "Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb" kan ses her
 • "Tidlig sorgstøtte - Systematisk opsporing af risiko og forebyggelse af Prolonged grief disorder hos pårørende til patienter i palliativ" kan ses her 
Lymfødem:
 •  "Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase" kan ses her
   
Smertebehandling:
 • "Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb" kan ses her
   
Palliativ sedering:
 • "Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed" kan ses her