top
Kliniske retningslinier / Godkendte Kliniske Retningslinjer 

Godkendte retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har godkendt følgende kliniske retningslinjer, som kan ses på deres hjemmeside og herunder:
Cancer-Relateret Fatigue:
 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)" kan downloades her: Hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5 og bilag 6
 • "Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase": Hoveddokument, bilag 3, bilag 7
 • "Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase": Hoveddokument, bilag 3, bilag 7
   
Depression:
 • "Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats" kan downloades her (inkl. 7 bilag)
 • "Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år"  kan downloades her inkl. 14 bilag)
   
Obstipation:
 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase kan downloades her inkl 11 bilag
   
Dyspnø:
 • "Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter". Ved at klikke her kan du se den fulde retningslinje med bilag
   
Delirium:
 • Fire kliniske retningslinjer om delirium, som alle kan ses ved at klikke her.
  • Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice
  • Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥ 65 år
  • Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase
  • Farmakologisk behandling af patienter med delirium
    
Dødsrallen:
 • "Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år" . Den fulde retningslinje kan ses ved at klikke her
   
Pårørende:
 • "Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb". Den fulde retningslinje kan ses ved at klikke her
 • "Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb" kan ses ved at klikke her: Hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8 og bilag 9
   
Lymfødem:
 • "Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase" kan ses ved at klikke her 
   
Smertebehandling:
Palliativ sedering: