top
Kliniske retningslinier / Godkendte Kliniske Retningslinjer 

Godkendte retningslinjer

Kliniske retningslinjer under DMCG-PAL godkendt af Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet Sekretariatet under RKKP (Regionernes Kliniske KvalitetsProgram), som kan ses på deres hjemmeside her og herunder:

Identifikation af palliative behov:

 • Klinisk retningslinje om "Identifikation af palliative behov blandt voksne kræftpatienter med kontakt til specialiserede palliative enheder" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2023.

Eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats:

 • "Klinisk retningslinje om eksistentielle og åndelige aspekter i palliativ indsats" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2023.

Cancer-Relateret Fatigue: 

 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2022.
 • "Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.
 • "Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Obstipation:

 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Dyspnø:

 • "Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase" (2019). Kan ses her: hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8, bilag 9, bilag 10. Seneste version af retningslinjen er fra 2019.
 • "Nasal iltterapi og håndholdt vifte til lindring af refraktær dyspnø hos voksne patienter med kræft, KOL eller hjerteinsufficiens i sen eller terminal palliativ fase" Kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Delirium:

 •  "Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter ≥ 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2021.
 • "Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥ 65 år" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2019.
 • "Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.
 • "Farmakologisk behandling af patienter med delirium" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Lymfødem:

 •  "Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2019.

Smertebehandling:

 • "Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Depression:

 • "Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.
 • "Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år"  kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Dødsrallen:

 • "Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2022.

Palliativ sedering:

 • "Klinisk retningslinje om palliativ sedering for voksne patienter indlagt på en specialiseret palliativ enhed" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.

Pårørende:

 • "Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2019.
 • "Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.
 • "Tidlig sorgstøtte - Systematisk opsporing af risiko og forebyggelse af Prolonged grief disorder hos pårørende til patienter i palliativ" kan ses her. Seneste version af retningslinjen er fra 2020.