top
Kliniske retningslinier / Godkendte Kliniske Retningslinjer 

Godkendte retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har godkendt følgende kliniske retningslinjer, som kan ses på deres hjemmeside og herunder:
Cancer-Relateret Fatigue:
 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF)" kan downloades her: Hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5 og bilag 6
 • "Klinisk retningslinje om fysisk træning til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase": Hoveddokument, bilag 3, bilag 7
 • "Klinisk retningslinje om psykosociale interventioner til lindring af Cancer-Relateret Fatigue (CRF) hos patienter over 18 år, der har kræft og er i tidlig og sen palliativ fase": Hoveddokument, bilag 3, bilag 7
   
Depression:
 • "Klinisk retningslinje for screening for depression hos kræftpatienter i specialiseret palliativt indsats" kan downloades her (inkl. 7 bilag)
 • "Klinisk retningslinje for behandling af klinisk depression hos kræftpatienter ≥18 år"  kan downloades her inkl. 14 bilag)
   
Obstipation:
 • "Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af obstipation hos voksne kræftpatienter i palliativ fase kan downloades her inkl 11 bilag
   
Dyspnø:
 • "Farmakologiske interventioner til lindring af refraktær dyspnø hos voksne kræftpatienter i sen eller terminal palliativ fase" (2019). Kan downloades her: hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8, bilag 9, bilag 10

  Denne kliniske retningslinje er en opdatering og revidering af nedenstående retningslinje om dyspnø fra 2012 i forhold til farmakologiske interventioner. En opdatering i forhold til non-farmakologiske interventioner er under udarbejdelse.
 • "Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter". Ved at klikke her kan du se den fulde retningslinje med bilag
   
Delirium:
 • Fire kliniske retningslinjer om delirium, som alle kan ses ved at klikke her.
  • Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice
  • Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter ≥ 65 år
  • Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende > 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase
  • Farmakologisk behandling af patienter med delirium
    
Dødsrallen:
 • "Klinisk retningslinje for lindring af dødsrallen hos voksne uafvendelige døende kræftpatienter over 18 år" . Den fulde retningslinje kan ses ved at klikke her
   
Pårørende:
 • "Klinisk retningslinje om interventioner, der støtter voksne pårørende til kræftpatienter i palliativt forløb". Den fulde retningslinje kan ses her
 • "Klinisk retningslinje om interventioner til støtte af teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb" kan ses ved at klikke her: Hoveddokument, bilag 1, bilag 2, bilag 3, bilag 4, bilag 5, bilag 6, bilag 7, bilag 8 og bilag 9
   
Lymfødem:
Smertebehandling:
Palliativ sedering: