top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 10. okt. 2010

Vigtige beslutninger

På internatet i oktober 2010 blev der etableret en lægegruppe og 2 grupper med sygeplejersker. Fysioterapeutgruppen er under etablering. Det samme gælder for den gruppe, der skal se på sygeplejerskernes grunduddannelse. Psykologerne er gået sammen i et internationalt ekspertpanel og der er etableret et samarbejde til DMCG-PAL Uddannelse. Det forventes, at en præst vil deltage i arbejdet og at øvrige faggrupper må inddrages ad hoc i forhold til tildelte ressourcer og arbejdsprocessen.

Arbejdsgrupperne er startet med at beskrive monofaglige kompetencer. Ideen er, at enhver faggruppe må kende sine kernekompetencer for at kunne bidrage optimalt til den tværfaglige indsats.

Det blev besluttet at beskrive/definere:

· Vigtige begreber, der indgår i koordinations-og arbejdsgruppernes arbejde

· 3 kompetenceniveauer svarende til A, B og C

· 7 kompetenceroller

· fagfeltet ( supportiv care, palliativ care, rehabilitering og end-of life-care)

· behandlingsfilosofien, der ligger til grund for den palliative indsats (dyder)

· 4 kundskabsområder

· Monofaglighed og tværfaglighed

Koordinationsgruppen går ind i arbejdet omkring tværfaglighed.

Arbejdet fremlægges første gang den 13. januar i Odense. Nærmere besked følger.

Kompetence og kompetenceniveauer

Kompetence er i dette arbejde relateret til grund-, videre- og efteruddannelse. Forholdet mellem den enkelte faggruppes behandling, pleje og terapi og det palliative fagfelt bliver beskrevet. Beskrivelsen svarer til de kompetencekrav, der stilles til den enkelte faggruppe.

Kompetence indeholder som et minimum

· Kundskaber

· Færdigheder

· Holdninger/værdier

Kompetencekravene bestemmes af nationale/internationale standarder, fagfeltes kundskab (paradigmer) og erfaringer.

Tanken er at alle faggrupper beskriver kompetencekrav på 3 niveauer :

Niveau A

Grundlæggende kompetence. Den opnås i faggruppens grunduddannelse og giver formel kompetence /autorisation til at behandle syge og døende patienter.

Niveau B

Basis kompetence formidles gennem regionale og lokale efteruddannelsestilbud efter grunduddannelsen. Det er en nødvendig kompetence for at behandle palliative patienter og støtte de pårørende, som en del af det monofaglige arbejde og tværfaglige arbejde.

Niveau C

Specialiseret kompetence formidles gennem gennem nationale og regionale efter- og videreuddannelsestilbud. Det er en nødvendig kompetence for at behandle patienten og støtte de pårørende, når indsatsen udelukkende er palliation. Kompetencen er rådgivende og vejledende for basis — niveauet. Kilder:

Syv kompetence roller

Rollerne definerer tilsammen den palliative kompetence på A, B og C niveau og giver indblik i den flerhed af roller og evner, der indgår i udførelse, ledelse, organisering, udvikling og forskning i det palliative felt:

1. Medicinsk ekspert

2. Kommunikator

3. Sundhedsfremmer

4. Samarbejder

5. Organisator

6. Akademiker

7. Professionel

Lægerne er bekendt med rollerne og i arbejdet vil indgå en vurdering af anvendeligheden beskrevet som fordele og ulemper i en uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig sammenhæng.

Vejen frem

Når fagfeltet og kompetencerollerne er defineret/beskrevet kan arbejdsgrupperne komme med forslag til indhold/anbefalinger på grund, videre og efteruddannelsesniveau.

Anbefalingerne gælder fagfeltet i sin helhed og er opdelt i monofaglige og tværfaglige uddannelsestilbud

Der skal udarbejdes plan for implementering nationalt, regionalt og lokalt for organisering af den uddannelsesmæssige indsats.

Plan for høring. Selve høringsprocessen forstås af DMCGs bestyrelse.