top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat fra koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse s. 13. jan. 2011

Referat fra Møde for hele DMCG Pall gruppen

Til stede:

Lene Munk, Marianne Bentzen, Janne Bække, Torben Worsøe Jespersen, Lotte Brøndum, Jorit Tellervo, Annette Lindgren, Helle Mathiesen, Kirstine Winther,

Helle Bjørn Larsen har måttet trække sig af personlige årsager i alt fald for en tid.

Referent:

Kirstine Winther

Dagsorden:

1. Hvad er der besluttet indtil nu ved Marianne Bentzen

Marianne Bentzen ridsede op hvordan arbejdet er organiseret i det tre arbejdsgrupper.

Der er planer om at koordineringsgruppen skal sammenskrive høringsrapporten.

Der stilles forslag om at vi udarbejder en indholdsfortegnelse til høringsrapporten, hvilket vedtages.

Det vil være gavnligt at få diskuteret kompetencefeltet mere tilbundsgående: Her vil ERCP Whitepaper vil formentlig blive en vigtig inspirationskilde. I kræftplan 3 er man begyndt at sammenskrive supportive-care og palliative-care. Det vil være ganske vigtigt at man får diskuteret/defineret forskellen i de 2 former.

I Sverige har man erfaring med implementering af uddannelses materiale og det vil være interessant at se nærmere på det.

De forskellige arbejdsgrupper viser deres foreløbige resultater.

På B- niveauet er det nødvendigt at man mere præcist får beskrevet hvem det drejer sig om.

Alle grupperne har præcenteret sig med overhead og disse vedhæftes referatet.

De små faggrupper

Der er en lang diskussion ang. de små faggrupper, samt den lave økonomi i DMCG arbejdet. Vi kunne rigtig godt tænke os at vi kunne få de små faggrupper til at deltage i koordineringsgruppen, når de grundet deres situation ikke har mulighed for at deltage i arbejdsgrupperne.

Der er appelleret kraftigt til hospice lederne på deres sidste møde om, at vi har brug for noget tværfaglighed.

Flere af grupperne forsøger at arbejde i nationalt fagligt regi på at beskrive kompetencer.

Psykolog Maibritt Guldin arbejder nationale i fagligt regi samt hun deltager den ½ på årsmødet

Fysioterapeuterne: Her er der en Michaela og da hun er privat praktiserende er det meget dyrt for hende at deltage, hun vil forsøge at få hjælp og ellers deltager hun så meget som hun formår.

Præsterne er ved at udarbejde en uddannelsesplan for palliation. Steen Bonde fra Århus er meget interesseret i at deltage i DMCG men mangler at få grønt lys fra øvre ledelse.

SSA Karen Stær fra FOA går ind i arbejdet i DMCG — bestyrelse.

Vi har ingen kontakt med socialrådgiverne

Opgaver

Koordinering gruppen vil udarbejde et nyhedsbrev

Det vil være godt om kompetence profilerne kan ligge klar til marts så det kan komme med til SST

Når vi beskriver, skal vi hele tiden være opmærksomme på at læring i organisationen er indtænkt i materialet.

Evt.

Intet under dette punkt