top
Uddannelse / Om Uddannelse 

Om uddannelsesgruppen

Koordinationsgruppen for uddannelse blev etableret i foråret 2010 og i efteråret blev der nedsat arbejdsgrupper for uddannelse for læger og sygeplejersker på hhv. specialist- og basisniveau. I 2011 er der endvidere etableret arbejdsgrupper for sosu-assistenter og præster og der arbejdes på at få etableret arbejdsgrupper for de øvrige fag.

Grupperne arbejder på at komme med forslag til indholdet i palliativ behandling, pleje og terapi i sundhedsprofessionelles grund-, videre- og efteruddannelser. Det er planen for de kommende år at få beskrevet curriculum for de forskellige faggrupper og gå i dialog med de uddannelsesinstitutioner, der udbyder de forskellige typer af uddannelser. Læs mere om uddannelsesgruppen og arbejdsgrupperne under menupunktet 'uddannelse'.