top
Kliniske retningslinier / Dokumenter 

Manualer og skabeloner

Manualer og skabeloner

  • Revideret manual til kliniske retningslinjer, der skal anvendes til udarbejdelse af retningslinjer i 2012 og fremover, se her
  • Skabelon til kliniske retningslinjer, klik her 
  • Skabelon til litteratursøgte områder, klik her
  • Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammet fra Sundhedsstyrelsen, klik her
  • Evidenstabel, klik her
  • Forklaing til evidenstabel, klik her
  • AGREE II instrumentet, klik her
  • Dokument om konsensusmetoder i DMCG-PAL, klik her