top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordineringsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 18. august 2010

Til stede: Marianne Bentzen, Torben W Jespersen, Lene Munk, Helle Timm og Helle Bjørn Larsen.

Referent: Helle BL.

1) Dagsorden: Godkendt.

3) Referat fra 15.6.2010: Godkendt.

4) Kort runde — siden sidst:

a) Tove Vejlgaard, Helle Timm og Lis Andersen er inviteret til et møde med Bertel Haarder den 31.8.10 om palliative tilbud i DK.

b) DK er i en international vurdering af den palliative indsats i landet faldet meget ringe ud. Helle T har kontaktet The Economist Intelligence Unit for at få uddybet data-grundlaget, som ikke synes at tage højde det generelle danske velfærdssystem, og de ydelser, der ligger inden for dette.

5) Konstituering:

Formand: Marianne Bentzen

Næstformand: Torben W Jespersen

6) Marianne har lavet et oplæg om forskellige aspekter af uddannelse (vedhæftet fil), som uddeles, men som vi kun når at diskutere en lille del af, og som vi ikke når frem til nogen konklusion på.

Der diskuteres:

a) Opgradering af lokale plejecentre i hvert område, som opgraderes til ”licens til palliation” — dvs. akkreditering.

b) Retningslinier vedr. palliation for ”praktiserende læger med høje idealer”.

c) Koordineringsgruppen skal have et overblik, der fastholder en forbindelse mellem praktisk og politisk/administrativt niveau.

d) Et løft basisniveauet, som beskæftiger sig med kræftpatienter, vil også have positiv effekt på andre patientgrupper, fx skrøbelige ældre.

e) Endeligt uddeles DMCG-FUs kommissorium for uddannelsesgruppen, men allerede de 2 første linier medfører en sådan diskussion, at det er tydeligt, at der skal arbejdes meget med oplægget.

7) Helle T vil kontakte Dagny Faksvåg. Haugen fra Bergen og Bjarne Bruun Jensen, for at bede dem komme med indlæg på internatet 11. oktober.

8) Sprunget over

9) Næste møde d. 20.09.2010.

Hovedemnet er program for internatet, herunder egne oplæg og den drøftelse, der skal foregå i grupperne den 12.10. af:

a) Kommissorium

b) Mål og succes-kriterier

c) arbejdsplan