top
Dansk Palliativ Database / Aktiviteter 

Oplæg om Dansk Palliativ Database

2014
26.02.14
'Building a national database for measurement of quality and for research in specialised palliative care: experiences and results from Denmark'

2012
Inviteret foredrag ved Region Hovedstadens Kvalitetsdag: En ny landsdækkende database: Dansk Palliativ Database. København 10.05.12.

Inviteret foredrag: European Parliament Week for Life March 2012 Palliative care in the context of Europe against Cancer. Improving palliative care in Denmark through the establishment of a national multidisciplinary organisation. Europaparlamentet, Bruxelles, 26.03.12.

2.årsdag i DMCG-PAL: Dansk Palliativ Database. Vejle, 01.03.12.

2011
Inviteret foredrag ved temamødet 'Danske sundhedsregistre og kliniske kvalitetsdatabaser - Etablering og vedligeholdelse' arrangeret af Det Europæiske Center for Registerforskning (ECREPH) ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Danmarks Statistik (DST): Etablering af en ny database: Dansk Palliativ Database. København, 23.11.11.

Inviteret foredrag ved 1 st International Seminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network: The Danish Palliative Care database: Research perspectives. Copenhagen, 6-7.10.11.

Årsmøde i DSPaM: Foredrag holdt ved Dansk Selskab for Palliativ Medicins Årsmøde, Middelfart, den 19. januar 2011.

2010

Poster til EAPC konference i Glasgow: Ved6th. Research Congress of the European Association for Palliative Care - EAPC - den 10. -12. juni 2010var Dansk Palliativ Databaserepræsenteretmed en poster om arbejdet medudviklingen af databasens nikvalitetsindikatorer.