top

Kontakt

DMCG-PAL's Sekretariat

Birgit Villadsen
Birgit.Villadsen@regionh.dk

Tlf. 24462628

Sekretariatets mobil: 23271579Forretningsudvalget

Formand, Henrik Larsen, Dansk Selskab for Intern Medicin

Lene Jørgensen, FS for hospice- og palliationssygeplejersker

Lene.Joergensen2@rsyd.dk

Mogens Grønvold, Dansk Palliativ Database
mold@sund.ku.dk

Birgit Villadsen, formand for arbejdet med kliniske retningslinjer

birgit.villadsen@regionh.dk