top

Kontakt

DMCG-PAL's Sekretariet

Inge Alsmith

inge.alsmith@regionh.dk

Tlf. 35457124


Forretningsudvalget

Formand, Henrik Larsen, Dansk Selskab for Intern Medicin

Lene Jørgensen, FS for hospice- og palliationssygeplejersker

Lene.Joergensen2@rsyd.dk

Mogens Grønvold, Dansk Palliativ Database
mold@sund.ku.dk

Birgit Villadsen, koordinationsgruppen for kliniske retningslinjer

birgit.villadsen@regionh.dk