top

Kontakt

DMCG-PAL's Sekretariet

Gertrud Lampe Dohn
gertrud.lampe.dohn@regionh.dk
Tlf.: 38 63 58 92

Mobil: 23271579Forretningsudvalget

Formand, Henrik Larsen, Dansk Selskab for Intern Medicin

Lene Jørgensen, FS for hospice- og palliationssygeplejersker

Lene.Joergensen2@rsyd.dk

Mogens Grønvold, Dansk Palliativ Database
mold@sund.ku.dk

Birgit Villadsen, formand for arbejdet med kliniske retningslinjer

birgit.villadsen@regionh.dk