top
Kliniske retningslinier / Dokumenter 

Nyttige links


Det Kongelige Bibliotek
Via Det Kongelige Biblioteks hjemmeside
www.kb.dk/da/kub/fag/natsund/sundhed/index.html er der adgang til relevante søgesteder.

Under 'Artikelbaser' er der links til databaser som PubMed, EMBASE, Cochrane, PsycINFO, CINAHL og Web of Science.

Endvidere kan der søges i:
Palliativt Videncenter har desuden samlet en række internationale retningslinier, som kan være af interesse i udarbejdelsen af de danske retningslinier. De kan findes her www.pavi.dk/Kvalitetssikring/InternationaleRetningslinjer.aspx