top
Kliniske retningslinier 

Kvantitative checkskemaer

Center for Kliniske Retningslinier har udviklet nedenstående checkskemaer til vurdering af kvantitative studier. OBS husk at gemme checkskemaet på din egen computer inden du begynder at udfylde det. 

- Checkskema til randomiserede kontrollerede forsøg