top
/ DMCG-PAL 

Medlemmer af forretningsudvalget

Navn

 

 

Faglig organisation

 

 

Kontakt information

 

 

Henrik Larsen

 

 

Dansk Selskab for Intern Medicin (2)

 

 

hlarsen@dadlnet.dk

henrik.larsen@rh.regionh.dk

 

Lene Jørgensen

 

 

FS for hospice- og palliationssygeplejersker (3)

 

 

 

 

Mogens Grønvold

 

 

Palliativ Database

 

 

mold@sund.ku.dk

 

 

 

Birgit Villadsen

 

 

Formand for koordinationsgruppen for kliniske retningslinjer, DMCG.PAL

 

 

Birgit.Villadsen@regionh.dk