top
/ DMCG-PAL 

Medlemmer af forretningsudvalget

Navn

 

 

Faglig organisation

 

 

Kontaktinformation

 

 

Henrik Larsen

 

 

Dansk Selskab for Intern Medicin

 

 

hlarsen@dadlnet.dk

henrik.larsen@rh.regionh.dk

 

Lene Jørgensen

 

 

FS for hospice- og palliationssygeplejersker 

 

 

 

 

Mogens Grønvold

 

 

Palliativ Database

 

 

mold@sund.ku.dk

 

 

 

Birgit Villadsen

 

 

Formand for arbejdet med kliniske retningslinjer

 

 

Birgit.Villadsen@regionh.dk