top

Om DMCG-PAL

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe — for Palliativ Indsats) blev etableret ved et stiftende møde i maj 2009 og er en tværfaglig gruppe stiftet mellem repræsentanter for de faglige selskaber, sammenslutninger og netværk, der virker i det palliative felt. Bestyrelsen består af 25 personer og holder halvårlige møder. Forretningsudvalget består af fire personer og holdes møder ca. seks gange årligt. Læs mere om medlemmer, møder m.m. i bestyrelsen og forretningsudvalget under fanebladet DMCG-PAL.

Ca. 95 % af alle patienter, der modtager specialiseret palliativ indsats har en kræftsygdom og DMCG-PAL dækker alle kræftformer.

Hovedopgaverne i DMCG-PAL er:

· Nationale kliniske retningslinjer for den specialiserede palliative indsats

· Curriculabeskrivelser for uddannelser, for de forskellige faggrupper i det palliative felt på såvel grund-, videre- og efteruddannelse

· Dansk Palliativ Database

· Forskergruppe