top
Dansk Palliativ Database / Bestyrelse 

Bestyrelsen for Dansk Palliativ Database

Region

Navn

E-mail

Titel

Repræsenterer

Region Hovedstaden

Helle Tingrupp

(medlem siden 2010)

heti@diakonissen.dk  

Hospicechef

Diakonissestiftelsens Hospice (repræsenterer hospice i Region Hovedstaden).

Thomas Feveile

(medlem siden 2010)

tf@sankt-lukas-stiftelsen.dk

Hspicechef

Sankt Lukas Hospice (repræsenterer hospice i Region Hovedstaden)

Jette Pærregaard

(medlem siden 2018)

jette.paerregaard.01@regionh.dk

Overlæge

Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (repræsenterer palliative teams i Region Hovedstaden)

Mogens Grønvold

(formand siden 2010)

mold@sund.ku.dk

mogens.groenvold@regionh.dk

Overlæge, professor, dr.med.

Palliativ medicinsk afd., Bispebjerg Hospital (formand).

Per Sjøgren

(medlem siden 2010)

Per.sjoegren@regionh.dk

Overlæge, professor, dr.med.

Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation, RH (repræsenterer DSPaM og palliative teams i Region Hovedstaden).

Maiken Bang Hansen

(medlem siden 2013)

Maiken.bang.hansen@regionh.dk

Post doc., cand.scient.san.publ.

Epidemiolog i databasen

Region Sjælland

Birgitte Bülow

(medlem siden 2020)

bfu@svanevighospice.dk

Hospicechef

Svanevig Hospice (repræsenterer hospice i Region Sjælland)

Hans-Jørgen Lehman

(medlem siden 2018)

haleh@regionsjaelland.dk

Overlæge

Palliativ afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde (repræsenterer palliative teams i Region Sjælland)

Region Syddanmark

Jette Søgård Nissen

(medlem siden 2016)

 jette.soegaard.nissen@hospice.rsyd.dk

Hospicechef

Hospice Fyn (repræsenterer hospice i Region Syddanmark)

Lise Mondrup

(medlem siden 2016)

Lise.mondrup@rsyd.dk 

Overlæge

Det Palliativt Team, Sydvestjysk Sygehus (repræsenterer palliative teams i Region Syddanmark)

Region Midtjylland

Linnea Damslund

(medlem siden 2019)

iddams@rkkp.dk

Kvalitets-konsulent, RKKP-kontakt-person, cand.scient.san.publ.

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

Kirsten Ørom Larsen

(medlem siden 2019)

kila@gudenaahospice.dk

Hospicechef

Gudenå Hospice (repræsenterer hospice i Region Midtjylland)

Mette Asbjørn Neergaard

(medlem siden 2010)

mettneer@rm.dk

Afdelingslæge, ph.d.

Det Palliative Team, Århus Universitetshospital, (repræsenterer DSPaM og palliative teams i Region Midtjylland)

Region Nordjylland

Nikolaj Aarøe

Jensen

(medlem siden 2020)

n.jensen@rn.dk

Afdelingslæge

Det Palliative Team, Aalborg og Hospice Vangen (repræsenterer palliative teams i Region Nordjylland)

Birgitte Nielsen

(medlem siden 2020)

bin@hospice-vendsyssel.dk

Hospicechef

Hospice Vendsyssel (repræsenterer hospice i Region Nordjylland)

Pårørende

repræsentant

Per Hansen

per.eriksen.hansen@gmail.com

Jurist, pårørende til afdød kone, der var tilknyttet en palliativ enhed

Patienter i palliativ indsats og deres pårørende