top
Dansk Palliativ Database / Bestyrelse 

Bestyrelsen for Dansk Palliativ Database

Region

Navn

Repræsenterer

Mailadresse

Faggruppe

Region Hovedstaden

Sofia Møller Kyndesen

Afdeling for Klinisk Koordination, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

SOFKYN@rkkp.dk

RKKP-kontaktperson

Helle Tingrupp

Diakonissestiftelsens Hospice (repræsenterer Gruppen af Ledere ved Hospicer, Palliative Teams og Palliative Enheder).

heti@diakonissen.dk

Hospicechef

Mogens Grønvold

Palliativ medicinsk afd., Bispebjerg Hospital (formand).

mold@sund.ku.dk

mogens.groenvold@regionh.dk

Overlæge, lektor, dr.med.

Per Sjøgren

Enhed for Akut Smertebehandling og Palliation, RH (repræsenterer DSPaM)

per.sjoegren@regionh.dk

Overlæge, dr.med.

Thomas Feveile

Sankt Lukas Hospice (repræsenterer Gruppen af Ledere ved Hospicer, Palliative Teams og Palliative Enheder)

tf@sankt-lukas-stiftelsen.dk

Hospiceleder

Region Sjælland

Bettina Kotasek

Hospicegården Filadelfia

bkot@filadelfia.dk

Hospicechef

Region Syddanmark

Jette Søgård Nissen

Hospice Fyn

 jette.soegaard.nissen@hospice.rsyd.dk

Hospicechef

Lise Mondrup

Det Palliativt Team, Sydvestjysk Sygehus

 Lise.mondrup@rsyd.dk 

Overlæge

Region Midtjylland

Dorit Simonsen

Hospice Djursland

Dorit.Simonsen@hospicedjursland.dk

Hospicechef

Mette Asbjørn Neergaard

Det Palliative Team, Århus Universitetshospital, (epræsenterer DSPaM)

mettneer@rm.dk

Afdelingslæge, ph.d.

Region Nordjylland

Helle Bjørn Larsen

Anette Agerbæk

Det Palliative Team, Aalborg

 KamillianerGaarden Hospice

hbl@rn.dk

 ana@hospice-aalborg.dk

Overlæge

 Hospicechef