top
/ Forskning 

Forskning

En af DMCG-PAL's opgaver er at igangsætte og koordinere forskning i palliativ indsats. Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt.